Servicepunt Agrarische Sector Noord-Limburg


Loket van het samenwerkingsverband van toezichthouders in de land- en tuinbouwsector

Primeur

Door een verregaande samenwerking tussen toezichthouders, krijgen bedrijven in de land- en tuinbouwsector in een deel van Noord-Limburg minder inspecteurs op hun erf.
Dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die van kracht is vanaf 4 juli 2011.

De overeenkomst is gesloten tussen alle partijen die toezicht houden bij agrarische bedrijven in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray en is een primeur in Nederland.

Bij de start ondertekenden vertegenwoordigers van de gemeenten Venray en Horst aan de Maas, Waterschap Peel en Maasvallei, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de samenwerkingsovereenkomst.

C O N T A C T

Vragen en suggesties rondom het servicepunt kunnen worden voorgelegd aan één van de afzonderlijke partners.

• Consumenten en bedrijven kunnen bellen met 0800 - 0488

• Vertegenwoordigers van de media kunnen contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA te 's-GravenhageSamenwerkingspartners binnen SASNL.nl zijn
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Venray
Waterschap Peel en Maasvallei
Provincie Limburg
Rijkswaterstaat
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)