Servicepunt Agrarische Sector Noord-Limburg


Loket van het samenwerkingsverband van toezichthouders in de land- en tuinbouwsector

Primeur

Door een verregaande samenwerking tussen toezichthouders, krijgen bedrijven in de land- en tuinbouwsector in een deel van Noord-Limburg minder inspecteurs op hun erf.
Dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die van kracht is vanaf 4 juli 2011.

De overeenkomst is gesloten tussen alle partijen die toezicht houden bij agrarische bedrijven in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray en is een primeur in Nederland.

Bij de start ondertekenden vertegenwoordigers van de gemeenten Venray en Horst aan de Maas, Waterschap Peel en Maasvallei, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de samenwerkingsovereenkomst.

Publieksinformatie

Het Servicepunt Agrarische Sector Noord-Limburg is de resultante van een samenwerkingspilot die in de periode 2008 - 2010 door de partners met succes is uitgevoerd. Uit de pilot bleek dat samenwerking zoveel voordelen met zich brengt dat het de moeite waard is die een structureel karakter te geven.

De handhavingspartners stellen hun kennis graag ter beschikking aan bedrijven, publiek en collega-overheden. Daarvoor wordt op de portal van het servicepunt een ruimte voor publieksinformatie ingericht.

Hieronder kunt u alvast de samenwerkingsovereenkomst inzien zoals die vanaf 4 juli 2011 van kracht is.


Samenwerkingsovereenkomst Persbericht