Servicepunt Agrarische Sector Noord-Limburg


Loket van het samenwerkingsverband van toezichthouders in de land- en tuinbouwsector

Primeur

Door een verregaande samenwerking tussen toezichthouders, krijgen bedrijven in de land- en tuinbouwsector in een deel van Noord-Limburg minder inspecteurs op hun erf.
Dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die van kracht is vanaf 4 juli 2011.

De overeenkomst is gesloten tussen alle partijen die toezicht houden bij agrarische bedrijven in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray en is een primeur in Nederland.

Bij de start ondertekenden vertegenwoordigers van de gemeenten Venray en Horst aan de Maas, Waterschap Peel en Maasvallei, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de samenwerkingsovereenkomst.

Ondersteuning toezichthouders

Via sasnl.nl beschikken toezichthouders sinds 2012 over een digitaal loket ter ondersteuning van de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden.

De portal biedt een behoorlijk aantal functionaliteiten, onder meer:
een totaaloverzicht van de agrarische bedrijvigheid in het werkgebied, inclusief alle vigerende vergunningen
inzicht in recente, lopende en geplande activiteiten van zowel de eigen organisatie als van de partners
inzicht in de door partners uitgebrachte inspectierapporten
een gezamenlijk planningsinstrument voor inspecties


overzicht historie planning

Klik op een van de bovenstaande iconen voor een voorbeeldweergave.