Servicepunt Agrarische Sector Noord-Limburg


Loket van het samenwerkingsverband van toezichthouders in de land- en tuinbouwsector

Primeur

Door een verregaande samenwerking tussen toezichthouders, krijgen bedrijven in de land- en tuinbouwsector in een deel van Noord-Limburg minder inspecteurs op hun erf.
Dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die van kracht is vanaf 4 juli 2011.

De overeenkomst is gesloten tussen alle partijen die toezicht houden bij agrarische bedrijven in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray en is een primeur in Nederland.

Bij de start ondertekenden vertegenwoordigers van de gemeenten Venray en Horst aan de Maas, Waterschap Peel en Maasvallei, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de samenwerkingsovereenkomst.

Procesondersteuning

Sinds 2012 heeft het Servicepunt een aantal hulpmiddelen beschikbaar om de gegevensuitwisseling te ondersteunen. Onder meer:

• procedures voor overdracht van informatie tussen partners en sasnl.nl
• doorontwikkelde checklists
• een afgeschermde portal binnen de web-site


 

backoffice Checklist

Klik op een van de bovenstaande iconen voor een voorbeeldweergave.

Link naar de actuele checklist glastuinbouw
Link naar de actuele checklist openteelt/loonwerkers/akkerbouw

Link naar de actuele brief bij de checklisten glastuinbouw en openteelt